taiyaki-ugu.moe-nifty.com > 観光した記録

抹茶&お菓子

抹茶&お菓子

玄宮園

抹茶はアイスとホットが選べます。
当日暑かったこともあって、当然ながらアイスを選択。